ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αμφότερες οι Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν ...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εκφράζει την οδύνη της...

Η υπηρεσιακή εικόνα που παρουσιάζει το Τμήμα...

Όσο οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις τρέχουν σε πολλά ...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η προσφορά αυτή, αποτελεί πολύτιμη ...

Σελίδες