ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

Προειδοποιούμε ότι η συνένωση των Υπηρεσιών των Α.Τ. & Τ.Α. ...

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τι παρεμβάσεις, τα έγγραφα και οι συναντήσεις που πραγματοποίησε σε παρελθόντα χρόνο ...

Η Ένωσή μας, συγχαίρει τους συναδέλφους της Ε.Κ.Α.Μ.,

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όπως προέκυψε από τις έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας,...

NEA EΠITYXIA

Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας, συγχαίρει τους συναδέλφους του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου,...

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικης συμμετείχε ...

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας, συγχαίρει τους συναδέλφους της ..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ν/Α Αττικής κ. Γιώργος ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ...

ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΘΗΚΑΝ

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την ...

Σελίδες