ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας, ευχαριστεί θερμά το φαρμακείο

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, έπειτα από...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, εκφράζει

Οι επιτυχίες, τόσο των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής, όσο και των Τμημάτων Ασφαλείας Νοτιοανατολικής συνεχίζονται...

Η Ένωση Ν/Α επισημαίνει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης και στους Διοικητές των Υπηρεσιών

Σελίδες