ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για ακόμη μια φορά η επιχειρησιακή ανεπάρκεια και επικινδυνότητα των στρατηγών...

Για ακόµη µια φορά επιχειρείται η στοχοποίηση...

Το λιγότερο άτοπες θα μπορούσαν να ...

ANAΔΡΟΜΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με μια ατεκμηρίωτη ...

Την ώρα που το σύνολο της αστυνομικής οικογένειας θα υποδεχτεί ...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔ. ΦΡΟΥΡΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν έχει τέλος ο εξευτελισμός της ελληνικής αστυνομίας με την πολιτική και φυσική ηγεσία να κωφεύουν επιδεικτικά ενθαρρύνοντας έτσι την ανομία και την αναρχία σε βάρος της κοινωνίας ...

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών οργάνων των Ειδικών φρουρών και των Αστυνομικών...

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΒΑΘΙΑ ΡΙΖΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Παρότι σχεδόν κάθε έτος νέα πρόσωπα τόσο στην πολιτική όσο και στην φυσική ηγεσία αναλαμβάνουν το τιμόνι του υπουργείου...

Σελίδες