ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Κατόπιν της επιδοθείσας σ’ εμάς

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε ...

Την απόφαση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Συγχαρητήρια από την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης

Σελίδες