ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΛΙΤΖΑΚΗ

Μετά από περίπου τρεις (3) μήνες

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΚΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μήπως περιμένουνε να ανακύψουν κάποιες έκτακτες ...

Αποφασίστηκε η ενίσχυση, με τις Έκτακτες Μεταθέσεις ...

ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με λύπη διαπιστώνουμε

ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο παλαιωμένος στόλος οχημάτων της ΕΛΑΣ θα πρέπει

ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λόγος περί της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Προς απάντηση σε ανάρτηση συνδικαλιστικής παράταξης της πόλης μας, παραθέτουμε...

Σελίδες