ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Γιάννης Κυριακόπουλος που υπηρετούσε

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

O Αστυνομικός Διευθυντής Μιχάλης Οικονομόπουλος,

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτρης Γαλαζούλας

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι μετακινήσεις- τοποθετήσεις των αστυνομικών διευθυντών:

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ενας αξιωματικός κόσμημα για το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ξεχωρίσει...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος,

Σελίδες