ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω πενήντα ένας (51) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων...

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως...

ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πηγές ενημέρωσης ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έτσι οι κύριοι Φώτης Δομζαριδης (γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης), Αβραάμ Αϊβαζίδης ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι κρίσεις των ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ικανότατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., θα είναι ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση των ...

Σελίδες