ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη,

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο κ. Παναγιώτης Ντζιοβάρας που σήμερα ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παραμένουν στο σώμα της ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ...

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι κατωτέρω Υποστράτηγοι ...

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη

Σελίδες