ΚΡΙΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου κρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η σχετική διαδικασία ήταν να ξεκινήσει την Τετάρτη αλλά αναμένεται να γίνουν την Πέμπτη...

Σελίδες