ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΠΑ

Αυτήν την βδομάδα θα ανακοινωθούν οι θέσεις των έκτακτων μεταθέσεων. Η ΓΑΔΘ έχει αυτή την στιγμή περίπου 300 κενές οργανικές θέσεις αστυφυλάκων...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Δυστυχώς οι υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η απόφαση αυτή, η οποία ακυρώνει οριστικά την επίμαχη μετάθεση ...

Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιέστε το τι θα γίνει σχετικά με τις Έκτακτες Μεταθέσεις ...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Οι μεταθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είχαν καμία ...

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.

Προτείνετε πριν τη πραγματοποίηση των ...

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr, δεν ...

Σελίδες