ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η απόφαση αυτή, η οποία ακυρώνει οριστικά την επίμαχη μετάθεση ...

Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιέστε το τι θα γίνει σχετικά με τις Έκτακτες Μεταθέσεις ...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Οι μεταθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είχαν καμία ...

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.

Προτείνετε πριν τη πραγματοποίηση των ...

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr, δεν ...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ

Ενημέρωση για την εξέταση των ενστάσεων των εσωτερικών μεταθέσεων...

Σελίδες