ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί που σχεδίασαν μεταθέσεις, ιδιαίτερα ...

ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε πως για την Δ.Α Ιωαννίνων το νομοθέτημα αυτό εμπίπτει στις αρχές της «προαιρετικότητας» ή είναι απλά στα «χαρτιά»...

ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

Συνάδελφοι, Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σας, για το τι ισχύει

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ. 2018

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γ.Α.Δ.Α. ...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 το συμβούλιο μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας...

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Πολλές παρενέργειες αλλά και αρνητικές εντυπώσεις έχουν ...

ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ...

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ

Η αδυναμία ...

Σελίδες