ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιέστε το τι θα γίνει σχετικά με τις Έκτακτες Μεταθέσεις ...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Οι μεταθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είχαν καμία ...

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.

Προτείνετε πριν τη πραγματοποίηση των ...

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr, δεν ...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ

Ενημέρωση για την εξέταση των ενστάσεων των εσωτερικών μεταθέσεων...

Αυτοί που σχεδίασαν μεταθέσεις, ιδιαίτερα ...

ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε πως για την Δ.Α Ιωαννίνων το νομοθέτημα αυτό εμπίπτει στις αρχές της «προαιρετικότητας» ή είναι απλά στα «χαρτιά»...

Σελίδες