ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων Ανωτέρων ...

"ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ..."

Οι τακτικές αυτού του ...

ΓΙΑ ΤΟ 2018

Παραθέτουμε τον πίνακα θέσεων ανά Δ.Α. ...

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr πριν από

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν και οι ...

Σελίδες