ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣΤΗΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

Παρόλη την ενίσχυση που δεχθήκαμε, η παρούσα οργανική δύναμη της Υ. ΜΕ.Τ. υπολείπεται...

Δικαιούχοι του Ειδικού Λογαριασμού Με το Ν. 826/78 (ΦΕΚ 194 τ.Α’), όπως συμπληρώθηκε

ΤΟΥ ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

Πριν λίγο καιρό λάβαμε γνώση για τα αποτελέσματα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Υ.Α.Τ.

Αρχικά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους που επιτέλους

TOΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΙΖΟΥ

Μετά τις fast track διαδικασίες πρόσληψης των Ειδικών Φρουρών αλλά και την πρόσφατη απόφαση για πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων

ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη «Αστυνομία» το πρώτο πράμα που έρχεται στο μυαλό του είναι

ΣΤΗΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών πιστεύω

ΣΤΗΝ "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

Μετά μετά από χρόνια έγινε επιτέλους η τροποποίηση του Π.Δ....

Μια δυναμική επανεκκίνηση ...

TOΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΙΖΟΥ

Όλοι μας έχουμε κατά κάποιο τρόπο αποδεχτεί λόγω και της άσχημης

Σελίδες