ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Δημόπουλος Σπύρος, 45 ετών υπηρετούσε...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Πυρονόμος Κωστάκης Ιωάννης γεννήθηκε...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Πυροσβέστης Χαϊδάς Χρήστος γεννήθηκε ...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Πυροσβέστης Αστέριος Χαλκιάς γεννήθηκε...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Αναστάσιος Κιτσούκης, γεννήθηκε το 1985...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Αρχιπυροσβέστης Κράγιας Ιωάννης, γεννήθηκε στη Λάρισα, το 1977. Κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το Νοέμβριο του 1998, ...

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Πυροσβέστης Πέτρος Σπυρόπουλος γεννήθηκε ...

Σελίδες