Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Στο κατατεθέν σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Μετά από την αναγκαστική προσαρμογή των λειτουργιών της Ομοσπονδίας μας

Κύριε Αρχηγέ Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών

Σελίδες