Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΑΜΕΣΑ

Παρακαλούμε για την ...

Συνάδελφοι, Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εκφράσαμε για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ως δημόσιοι λειτουργοί, στην υπηρεσία του κράτους και της κοινωνίας,...

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018

Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ...

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-09-2018

Τα οξυμένα προβλήματα των ...

Σελίδες