Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συνεδρίασε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης,...

ΠΙΝΑΚΑΣ

O πίνακας στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των συμπληρωματικών μεταθέσεων

Το μεγαλείο της αστυνομικής ψυχής έλαμψε ...

Την αμέριστη, έμπρακτη συμπαράσταση ...

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τις μετακινήσεις διμοιριών και τη λήψη εκτάκτων μέτρων αστυνόμευσης...

Σελίδες