ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αδιαμφισβήτητα οι θέσεις των συνοδών – χειριστών αστυνομικών σκύλων, βρίσκονται σταθερά ...

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ...

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προκήρυξη «Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με εκπαιδευτικό προσωπικό ενισχύεται η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή 300 Δοκίμων στο Λιμενικό Σώμα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Η νέα προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί ...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την Προκήρυξη ...

Σελίδες