ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ προκήρυξη σήμερα το διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ...

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ

Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για προσλήψεις ....

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού ...

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού ...

ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους,...

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Η συμπληρωματική προκήρυξη αφορά στον ...

ΠΟΤΕ ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ...

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ...

Σελίδες