ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ προκήρυξη σήμερα το διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Από το Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσονται εκατόν οκτώ ...

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ

Οι κενές οργανικές θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων θα πληρωθούν ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για προσλήψεις ....

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με επιλογή, ...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού ...

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες...

ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους,...

Σελίδες