ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Νέοι Ανθυπολοχαγοί! Ορκίστηκαν στην Σχολή Ευελπίδων
ΦΩΤΠΓΡΑΦΙΕΣ

Τα ξίφη στους νέους Ανθυπολοχαγούς ...

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ

Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό αλλά και η Στρατιωτική...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι Σπουδαστές της IVης Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων...

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εντυπωσιάστηκαν οι Κινέζοι στρατιωτικοί από τις ...

Σελίδες