ΤΕΑΠΑΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι ...

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΡΑΝΤΖΑ

Τις τελευταίες ημέρες πολλά ...

Μετά την ανάδειξη του προβλήματος από την Π.Ο.ΑΣ.Υ, για μη διορισμό νέου Προέδρου ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν αλλεπάλληλων ενεργειών ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΒΡΑΝΤΖΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δεδομένου ότι δεχόμαστε μεγάλο αριθμό ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

Η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχος κ. Γιούλα Χαρώνη στο πλαίσιο ...

Σελίδες