ΤΕΑΠΑΣΑ

Για την εκταμίευση των ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι ...

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΡΑΝΤΖΑ

Τις τελευταίες ημέρες πολλά ...

Μετά την ανάδειξη του προβλήματος από την Π.Ο.ΑΣ.Υ, για μη διορισμό νέου Προέδρου ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατόπιν αλλεπάλληλων ενεργειών ...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΒΡΑΝΤΖΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δεδομένου ότι δεχόμαστε μεγάλο αριθμό ...

Σελίδες