ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Undefined
Συνδικαλιστικές Ενώσεις Ελληνικής Αστυνομίας Επίσημη ιστοσελίδα Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) poasy.gr ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) poaxia.gr ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας (Ε.ΑΣ.Υ.Α.)  easya.gr ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης Χυτασ Κων/νος

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

 eaythes.gr ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.)  sefeaa.gr ΝΤΟΥΜΑΣ Βασίλειος ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ευστράτιος