Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τα γεγονότα στην Γενική Διεύθυνση Επισήμων

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Μ.Θ. για τα γεγονότα στην Γενική Διεύθυνση Επισήμων