Αναρτήθηκαν οι πίνακες απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης του Πολεμικού Ναυτικού

Αναρτήθηκαν οι πίνακες απορριπτέων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης του Πολεμικού Ναυτικού

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr) οι πινακες απορριπτέων οπλιτών και εφέδρων υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Πολεμικού Ναυτικού έτους 2021. Οι πίνακες αφορούν στην εκδοθείσα προκήρυξη για την πλήρωση 200 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ΓΕΝ, οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης-επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις-προσόντα, θα ενημερωθούν:

- Οι οπλίτες από τις μονάδες τους.

- Οι έφεδροι θα λάβουν Δελτίο Κατάταξης μέσω αρμοδίων στρατολογικών υπηρεσιών για να παρουσιαστούν στις 11 Νοεμβρίου 2021 (σήμερα) στη ναυτική βάση Κανελλόπουλος, στον Σκαραμαγκά Αττικής.