Απαγόρευση εισόδου ανεμβολίαστων Αστυνομικών σε Νοσοκομεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους - Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς δύο Υπουργούς

Απαγόρευση εισόδου ανεμβολίαστων Αστυνομικών σε Νοσοκομεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους - Έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς δύο Υπουργούς

Προς:  1) Τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο ΠΛΕΥΡΗ

            2) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης    

Θέμα: «Απαγόρευση εισόδου ανεμβολίαστων Αστυνομικών σε Νοσοκομεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε ότι  στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ παρεμποδίστηκε η είσοδος δυο ανεμβολίαστων συναδέλφων μας,  καίτοι διέθεταν τα απαραίτητα αρνητικά rapid-test, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή ευλόγως προκαλούνται ερωτήματα και πολύ περισσότερο μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση περί την υπηρεσία και την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων, παρακαλούμε όπως ερευνήσετε τις καταγγελίες και εκδώσετε σαφείς οδηγίες για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

(Το έγγραφο της Ένωσης επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία: 141/2021