Αστυνομία Κύπρου: Τρέχουν για να προλάβουν νέα ακύρωση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αστυνομία Κύπρου: Τρέχουν για να προλάβουν νέα ακύρωση

Σε τροποποίηση των κανονισμών της Αστυνομίας, με αναδρομική ισχύ προχωράει η κυβέρνηση, ώστε να αποφύγει νέα ακύρωση προσλήψεων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν σε σύσκεψη της ηγεσίας της Αστυνομίας με τον γενικό εισαγγελέα έχουν υποβληθεί στη Βουλή.

Αυτό που επιχειρείται, είναι να προσπεραστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ανάθεση της διενέργειας των ψυχομετρικών τεστ σε ιδιωτική εταιρεία. Οι νέοι κανονισμοί, αν εγκριθούν, θα επιτρέπουν την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτη, ώστε το αποτέλεσμα να θεωρείται έγκυρο και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπως συνέβη με την πρόσφατη απόφαση με την οποία ακυρώθηκαν οι προσλήψεις του 75 αστυφυλάκων και των 25 πυροσβεστών.

Επίσης, στις τροποποιήσεις καθίσταται σαφές ότι τα ψυχομετρικά τεστ θα ακολουθούν τις γραπτές εξετάσεις και μόνο όταν κάποιος από τους υποψήφιους έχει επιτύχει θα μπορεί να συνεχίσει με τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Επιπλέον, μετά τις γραπτές και τις ψυχομετρικές εξετάσεις, η Επιτροπή Προσλήψεων θα καθορίζει αναλόγως της κατάστασης με ποια σειρά θα γίνονται οι ιατρικές ή οι αθλητικές εξετάσεις. Και με αυτή την ρύθμιση θα ξεπεραστούν λάθη που είχαν γίνει και οδηγούσαν σε ακύρωση.

Μία άλλη ρύθμιση αφορά τις ιατρικές εξετάσεις. Αν κάποιος υποψήφιος έχει λάβει μέρος σε άλλη διαδικασία προσλήψεων στην Αστυνομία και δεν έχουν περάσει 12 μήνες από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, δεν θα χρειάζεται να εξεταστεί εκ νέου.

Επίσης, με τους τροποποιημένους κανονισμούς εισάγεται σχετική πρόνοια και διασαφηνίζεται ότι η κατοχή των προσόντων για διορισμό στην Αστυνομία σε σχέση με το ύψος και τον Δείκτη Μάζας Σώματος θα διαπιστώνονται μετά από εξέταση που θα διενεργείται από την Επιτροπή που καθιδρύεται για σκοπούς ψυχομετρικών εξετάσεων.

Σε σχέση με τους ειδικούς αστυνομικούς ισχύει η ίδια πρόνοια που αφορά την πρόσληψη τακτικών αστυνομικών σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών. Κανείς δεν θα διορίζεται ειδικός αστυνομικός αν πρώτα δεν έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε ναρκοτέστ στο οποίο θα υποβάλλεται.

Οι νέοι κανονισμοί έχουν κατατεθεί για έγκριση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με την εισήγηση να μελετηθούν και να προωθηθούν επειγόντως στην ολομέλεια για έγκριση.

 

politis.com.cy