Δείτε τις νέες βάσεις εισαγωγής σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Αστυνομικές-ΠΣ-ΛΣ Σχολές-ΠΙΝΑΚΕΣ

Δείτε τις νέες βάσεις εισαγωγής σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Αστυνομικές-ΠΣ-ΛΣ Σχολές-ΠΙΝΑΚΕΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι Βάσεις Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της Χώρας. Φέτος παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός -των τελευταίων χρόνων- υποψηφίων που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στα ΑΕΙ.

 

Δείτε αναλυτικά τις βάσεις εισαγωγής σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Αστυνομικές-ΠΣ-ΛΣ Σχολές: