Διορισμός και τοποθέτηση παρέδρου Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Διορισμός και τοποθέτηση παρέδρου Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (14:11:04 μ.μ.) το από 12-07-2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1589/14-07-2021 ΦΕΚ (Τεύχος Γ'), με το οποίο διορίζεται σε θέση παρέδρου για πλήρωση κενής οργανικής θέσης στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων και τοποθετείται στην Εισαγγελία του Στρατοδικείου Αθηνών η Ευανθία Μούσκου, επιτυχούσα στο διαγωνισμό για την πλήρωση 10 κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών στο βαθμό τoυ παρέδρου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθ. 1/18-1-2018 εγκύκλιο διαταγή του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας.

Η παραπάνω καλείται όπως την 28-07-2021 και ώρα 08.30 προσέλθει στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο (Πέτρου Ράλλη 1 - Ταύρος) προκειμένου να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο Δικαστικού Λειτουργού.