Εκπαίδευση πυροσβεστών με αντικείμενο τις αστικές πυρκαγιές

Εκπαίδευση πυροσβεστών με αντικείμενο τις αστικές πυρκαγιές
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Εκπαίδευση πυροσβεστών με αντικείμενο τις αστικές πυρκαγιές

Φωτογραφικά στιγμιότυπα εκπαίδευσης, με αντικείμενο τις αστικές πυρκαγιές, με έμφαση στις εγκαταστάσεις προσβολής ύδατος σε στενούς χώρους, σε τεχνικές προώθησης της εγκατάστασης ύδατος προσβολής, στον έλεγχο, την αναγνώριση και τις τεχνικές αντιμετώπισης των φαινομένων (flashover) και (backdraft). Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 10 πυροσβεστικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Τρικάλων, έγινε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και συνεργασίας με την Γαλλική πυροσβεστική SAPEURS-POMPIERS SDIS

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Φωτογραφία του χρήστη Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

 

Ανάρτηση από τη σελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας στο facebook.