Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη - Πρόγραμμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη - Πρόγραμμα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η επιμόρφωση στην «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη» αφορά τον/την κάθε πολίτη ξεχωριστά. Κι αυτό διότι, η κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς, είτε ενός ατόμου είτε μια ομάδας, και της πρακτικής των φορέων ελέγχου (αστυνομίας, δικαιοσύνης) μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη παράνομων ενεργειών.

Παρακολουθώντας κάποιος τον συγκεκριμένο κύκλο, ο οποίος υλοποιείται εξ αποστάσεως και δεν απαιτεί φυσική παρουσία, θα έχει μια σφαιρική εικόνα για το έγκλημα, τον δράστη-την πρακτική και τις επιλογές του, τους κρατικούς φορείς και το  θύμα. Η μελέτη περιπτώσεων θα συνοδεύει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης μαζί με τις εφαρμοσμένες πολιτικές ώστε να βοηθήσει πρακτικά τους επιμορφούμενους.

Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση α) να γνωρίσει βασικές θεωρητικές έννοιες και μεθόδους της εφαρμοσμένης εγκληματολογίας, β) να έρθει σε επαφή με επιστημονικό τρόπο  με διαφορετικές μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς και δράσης, γ) να γνωρίσει χαρακτηριστικά του δράστη κατά περίπτωση, μέσα από την εγκληματολογική θεωρία και έρευνα, δ) να πληροφορηθεί για τη σχετική με την κάθε ομάδα εγκληματικής δράσης νομοθεσία, καθώς και τις υιοθετούμενες εφαρμοσμένες πολιτικές, και ε) να ενημερωθεί για τα βασικά αποτελέσματα εγκληματολογικών ερευνών γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο και τις μορφές αντιμετώπισής του.

Η επιμόρφωση στην «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη» ενισχύει το προφίλ του εν δυνάμει επιμορφούμενου/ης για τη διεκδίκηση μίας θέσης εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τη συντήρηση αυτής με την ανανέωση των γνώσεων του/της,  δεδομένου ότι στη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα του 21ου αιώνα το έγκλημα μετασχηματίζει τις μορφές εμφάνισης του.

Η επιμόρφωση θα συμπληρώσει και θα αναδείξει την επάρκεια των υπηρετούντων στην αντίστοιχη θέση ευθύνης που κατέχουν, αποδεικνύοντας την υπεροχή τους στην ετοιμότητα κατά την αντιμετώπιση μίας έκτακτης κατάστασης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τι πραγματεύεται θεματικά η επιμόρφωση.

Χάρις στη δημόσια ιδιότητα του φορέα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η απόκτηση της βεβαίωσης δύναται να μοριοδοτηθεί ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη (προσλήψεις ΑΣΕΠ, κρίσεις & αξιολογήσεις προϊσταμένων κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Help Desk του ΚΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου για τις παραπάνω επιμορφώσεις 210 300 97 03  (help desk 10.00– 16.00)

E-mail: [email protected] 
Website: www.easy-education.gr