Μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού με υπηρεσιακά μέσα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού με υπηρεσιακά μέσα

ΠΡΟΣ: 8 Μ/Π ΤΑΞ

 ΚΟΙΝ ΠΟΜΕΝΣ ,ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ  :Μεταφορά Στρατιωτικού Προσωπικού

H Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων σχετικά με την μεταφορά  του Στρατιωτικού προσωπικού  με υπηρεσιακά μέσα.

Συγκεκριμένα  και παρά τις προσπάθειες  της Ταξιαρχίας τα δύο (2) μεγάλα λεωφορεία του 8 ΤΥΠ και της 8 ΕΑΝ αλλά και τα μικρότερα λεωφορεία μονάδων της Ταξιαρχίας λόγω παλαιότητας και έλλειψης πιστώσεων μένουν συχνά εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα την δυσκολία στην μεταφορά του προσωπικού η οποία γίνεται με άλλα μέσα (οχήματα στρατιωτικού τύπου) που ότι δυσχέρειες  συνεπάγεται αυτό ενώ πολλές φορές η μεταφορά Ν/Σ οπλιτών γίνεται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ με ότι επιβάρυνση οικονομική συνεπάγεται αυτό για την Υπηρεσία.

Η Ένωση ζητά την παρέμβασή σας  προς την Ιεραρχία για την άμεση αποδέσμευση κονδυλίων για την πλήρη και οριστική επισκευή των υπηρεσιακών μέσων μεταφοράς η σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω της παλαιότητας των μέσων που προαναφέραμε την αντικατάστασή τους με νέα σύγχρονα λεωφορεία .

          

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Στρατσιάνης Παναγιώτης

Λγός (ΠΖ)

ΕΜΘ Αλχίας  (ΜΧ)

6937453787

6936563126

espeep.gr