Νέο Βαθμολόγιο Αστυνομικών: Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα

Νέο Βαθμολόγιο Αστυνομικών: Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα

Διαβάστε το άρθρο του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου, αντιπροσώπου της Ένωσης Αθηνών στην ΠΟΑΣΥ με αναλυτικά παραδείγματα για το νέο βαθμολόγιο, όπως αυτό δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Ομοσπονδίας:

Πηγή:  bloko.gr