Οι αδικημένοι εισακτέοι ΑΣΣΥ 1988-1989

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι αδικημένοι εισακτέοι ΑΣΣΥ 1988-1989

Tο καλοκαίρι του 2010 ψηφίστηκε ο νομός του νέου Ασφαλιστικού (3865/10) για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κατά τον οποίο όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014 ακολουθούν το παλαιό Ασφαλιστικό, ενώ οι νεότεροι θα ακολουθήσουν το νέο κατά τον οποίο πλέον δεν υπάρχει 35ετια αλλά 40ετια. Στα 35 χρόνια ο ένστολος θα μπορεί να συνταξιοδοτείται αλλά με την αναγνώριση 5 πλασματικών ετών, αλλιώς θα είναι εν ενεργεία έως τα 40 έτη υπηρεσίας.


Ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η ψήφιση του νέου νομού περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης (3883/10) των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με αυτόν όποιος συμπληρώνει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας έως 31-12-2012 θα ακολουθήσει κατ’ ουσία τον παλαιό νομό εξέλιξης 2439/96 ενώ οι νεότεροι θα εξελιχθούν με το νέο κατά τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εξέλιξη, χάνοντας παράλληλα τη δυνατότητα απόκτησης του βαθμού του Σμηνάρχου στις ΑΣΣΥ της ΠΑ. 


Oι δυο νόμοι θα έπρεπε να είναι εναρμονισμένοι στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Ο μη εναρμονισμός τους δημιουργεί προβλήματα στους αποφοίτους των ΑΣΣΥ της ΠΑ αλλά και των υπόλοιπων Όπλων, που εισήχθησαν τα έτη 1988 και 1989 στην Υπηρεσία (40η και 41η ΣΤΥΑ). Αυτά τα στελέχη με την κατάσταση ως έχει, είναι καταδικασμένα να εξελιχθούν χειρότερα από όλους τους παλαιότερους αποφοίτους αλλά και από όλους τους νεότερους από αυτά.

Οι αγκυλώσεις για την 40 και 41 ΣΤΥΑ συνοψίζονται ως κατωτέρω:

α. Την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης ήταν ήδη Ανθσγοι όπως οι προηγούμενοι απόφοιτοι από αυτούς (39η) οι οποίοι όμως ακολουθούν τον ν2439 στην εξέλιξη. Μάλιστα οι απόφοιτοι της 40ης είχαν ονομαστεί Ανθσγοι το ίδιο έτος με την 39η. Μόνο οι αξκοί της 40ης και της 41ης εξαιρέθηκαν από την εξέλιξη του ν2439, από όλους τους αξιωματικούς εν ενεργεία εκ ΣΤΥΑ που υπήρχαν την ημερομηνία ψήφισης του ν3883/10. Αυτό αποτελεί άνιση και διακριτική μεταχείριση μεταξύ Αξκών ίδιας προέλευσης ακόμη και ίδιου βαθμού και ίδιου έτους ονομασίας.
β. Εισήλθαν στις τάξεις των Αξκων με το νόμο 2439/96 σε ισχύ ο οποίος προέβλεπε καταληκτικό βαθμό αυτόν του Σμηνάρχου χωρίς πτυχίο ΑΕΙ. Αυτό τηρήθηκε για όλους τους άλλους εν/εν Αξκους εκ ΣΤΥΑ τη στιγμή της ψήφισης του 3883 και ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ οι Αξκοι της 40ης και 41ης ΣΤΥΑ (Σημειώνεται ότι στο βαθμό του Σμηνάρχου έφταναν μόνο οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥτης ΠΑ και μόνο σε αυτούς επήλθε υποβιβασμός). Επιπροσθέτως τους έχει ΗΔΗ αποδοθεί αναδρομικότητα αξιωματικού όπως ορίζει ο ν2439/96 για τους Αξκούς εξ Ανθστών την οποία ΟΜΩΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο νέο νόμο αφού δεν προβλέπεται χρήση αναδρομικότητας Αξκού για αυτής της προέλευσης Αξκούς. 
γ. Θα γίνουν Επγοί όταν φθάσουν στα 34 έτη υπηρεσίας σύμφωνα με τον ν3883/10. Ο νέος νόμος στη συνέχεια ορίζει ότι στα 36 έτη υπηρεσίας θα γίνουν Ασμχοι εν ενεργεία κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να συμβεί στους συγκεκριμένους, διότι ακολουθούν το παλαιό ασφαλιστικό και συνεπώς στα 34ετη και 9 μήνες τίθενται σε ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ αποστρατεία. Έτσι ο καταληκτικός της 40ης Σειράς είναι ο Επγος αντί ο Ασμχος ΕΝ/ΕΝ που προβλέπει ο ν3883. Η 41η επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο στην εξέλιξη από την 40η δεδομένου ότι το έτος 2012 που έπρεπε να προαχθεί στο βαθμό του Υπσγου τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 27 παραγ. 4α του ν3883 που αυξάνει το χρόνο παραμονής στο βαθμό του Ανθσγου σε τέσσερα χρόνια από τρία που ήταν. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθσγου άλλαξε, μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να αφορά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που θα γίνουν Ανθσγοι στα 19 έτη υπηρεσίας εκεί δηλαδή που μειώνει ο ν3883 το χρονικό όριο που θα γίνονται Αξκοι οι εξ ΑΣΣΥ προερχόμενοι. Η 41η προήχθη σε Ανθσγο στα 20 έτη υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα θα είναι η 41η με τη νέα κλιμάκωση των βαθμών που ακολουθεί, να πρέπει να προαχθεί σε Επγο εν ενεργεία στα 35 έτη υπηρεσίας κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό διότι ακολουθεί το παλαιό Ασφαλιστικό και έτσι στα 34ετη και 9 μήνες θα τεθεί σε ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ αποστρατεία κατέχοντας μετά βίας τον βαθμό του Σγου.
δ. Σε περίπτωση που κάποιος από τα στελέχη των ανωτέρω σειρών κατέχει πτυχίο ΑΕΙ είναι άξιο απορίας πως θα καταφέρει να φθάσει στον προβλεπόμενο από το ν3883 βαθμό του Σμηνάρχου όταν δεν προλαβαίνει ούτε το βαθμό του Ασμχου να λάβει μια και διαθέτει μόνο 35 χρόνια εξέλιξης.


Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η πλήρης εξομάλυνση της εξέλιξης επέρχεται από την 42η σειράΣΤΥΑ (εισακτέοι το 1990) και μετά, δεδομένου ότι:
-είναι η πρώτη σειρά για την οποία συμβαδίζει ο νέος νόμος Ιεραρχίας και Εξέλιξης (ν3883) με το νέο Ασφαλιστικό (ν3865),
-έγιναν αξιωματικοί με τον ν3883 σε ισχύ που δεν προβλέπει καταληκτικό βαθμό αυτό του Σμηνάρχου,
- δεν δόθηκε αναδρομικότητα αξιωματικού.

Από αυτή τη σειρά και μετά ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι ΣΤΥΑ θα φθάσουν στον προβλεπόμενο κατά τον ν3883 καταληκτικό βαθμό του Ασμχου ΕΝ/ΕΝ. 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι ανωτέρω αγκυλώσεις αποκαθίστανται με την εξής τροπολογία:
Στο νέο νόμο 3883/2010 περί Ιεραρχίας και Εξέλιξης άρθρο 91 παραγ. 2 απαιτείται καθολική αλλαγή της αυθαίρετης ημερομηνίας 31-12-2012 σε 31-12-2014 για τον εναρμονισμό του ν3883 με το νέο του Ασφαλιστικού (ν3865). 
-- Εναλλακτικά για την αποκατάσταση των αποφοίτων μόνο των ΑΣΣΥ της ΠΑ δεδομένου ότι γίνεται ειδική αναφορά σε αυτούς στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/10, μπορεί να αλλάξει η δεύτερη πρόταση της συγκεκριμένης παραγράφου ως εξής:
«Ειδικά για τους Αξκους Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι 31-12-14 συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις και η διάταξη της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/96 (ΦΕΚ 219/Α΄)
• Το ανωτέρω πρόβλημα, το οποίο εντοπίστηκε από το ΓΕΑ (έκανε ήδη σχετική εισήγηση προς ΓΕΕΘΑ), επιλύεται με την τροποποίηση της ημερομηνίας του άρθρου 91 από 31-12-12 σε 31-12-14 αλλά μόνο εάν αυτό παραμείνει στην αρχική του μορφή.


Όμως με την παρουσίαση του νέου σχεδίου νόμου του κυρίου ΑΓΕΕΘΑ το άρθρο 91 του ν3883 καθίσταται ανενεργό. Έτσι για τη εξάλειψη του προβλήματος οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του νέου σχεδίου, αναδιαμορφώνονται ως κατωτέρω:
1. Στο άρθρο 23 παράγραφος γ (5) πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία ως εξής: «Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ, τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και Ειδικούς Επιστήμονες»
2. Στο άρθρο 41 παράγραφος 1 πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία ως εξής: «Αξιωματικοί που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας την 31 Δεκεμβρίου 2014, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντίστοιχοι, με τη συμπλήρωση τριάντα ετών (30) πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους»
3. Στο άρθρο 41 πρέπει να προστεθεί μια ακόμη παράγραφος ως εξής: 
«Αξκοί βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων, απόφοιτοι ΑΣΣΥ που ονομάστηκαν Λοχίες και αντίστοιχοι τα έτη 1990 και 1991 κρίνονται και προάγονται στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν2439/96 μόνο για την κρίση αυτή»


Σε περίπτωση μη διάθεσης για διακλαδική εφαρμογή, δεδομένου ότι μόνο οι αποφοιτοι ΑΣΣΥτης ΠΑ έφθαναν στο βαθμό του Σμηνάρχου, ως εξής:
«Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης που κατατάχθηκαν στην ΠΑ τα έτη 1988 και 1989, κρίνονται και προάγονται στο βαθμό του Σμηναγού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2439/96 και μόνο για το βαθμό αυτό»
Με αυτόν τον τρόπο τα στελέχη της 40ης και 41ης ΣΤΥΑ δεν θα αδικηθούν έναντι των αρχαιοτέρων αυτών, ιδίας προέλευσης αξιωματικών, οι οποίοι έως τώρα κρίθηκαν συμφ. με τις διατάξεις του ν2439/96. (η 39η είναι ήδη Σμηναγοί για πάνω από ένα χρόνο). 

onalert.gr