Πίνακας ιδιωτών υποψήφιων της κατηγορίας "τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού" που κρίθηκαν ικανοί για τις Αστυνομικές Σχολές

Πίνακας ιδιωτών υποψήφιων της κατηγορίας "τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού" που κρίθηκαν ικανοί για τις Αστυνομικές Σχολές

Πίνακας ιδιωτών (πολιτών) υποψήφιων (ανδρών - γυναικών) της κατηγορίας "τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού" που κρίθηκαν ικανοί για τις Αστυνομικές Σχολές στο πλαίσιο του διαγωνισμού σχολικού έτους 2020-2021

Δείτε τον Πίνακα εδώ