Παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. για τις αποδοχές των πυροσβεστών σε μόνιμη διαθεσιμότητα

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. για τις αποδοχές των πυροσβεστών σε μόνιμη διαθεσιμότητα

Κυρία Υπουργέ,
   Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε3 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014,  προσαυξήθηκαν με προσωπική διαφορά σε μηνιαία βάση από 1-4-2014, οι αποδοχές των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, που έχουν ενταχθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας.
   Η προσαύξηση αυτή έγινε, λόγω της επαναχορήγησης και του επιμερισμού σε δωδεκάμηνη βάση, του συνολικού ποσού των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που είχαν περικοπεί από τις μηνιαίες αποδοχές τους από 1-1-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 1, 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.Με βάση την παραπάνω προσαύξηση χορηγήθηκαν και εφάπαξ αναδρομικές αποδοχές, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 και μετά.
   Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, καταβλήθηκαν αντίστοιχες προσαυξήσεις και αναδρομικές εφάπαξ αποδοχές και στους συνταξιούχους του δημοσίου, με αναπηρία άνω του 80%.

Κυρία Υπουργέ,
   Με βάση τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, εξαιρούνται από τη χορήγηση των επιπλέον  αποδοχών, συνάδελφοί μας πυροσβέστες και συνάδελφοι αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί, που τελούν σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής διαθεσιμότητας και έχουν τα παραπάνω ποσοστά αναπηρίας.
   Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, συνεχίζουμε να διεκδικούμε με τον αγώνα μας στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, την κατάργηση όλων των νόμων που περικόπτουν μισθούς, αποδοχές και συντάξεις των εργαζομένων.
   Ζητάμε όμως, παίρνοντας ως βάση την παραπάνω σχετική νομοθεσία, την άμεση χορήγηση της προσαύξησης των αποδοχών σε όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας εξαιτίας τραυματισμού ή προβλημάτων υγείας, ένεκα της υπηρεσίας. Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης, απέναντι σε ανθρώπους που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους, για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία του ελληνικού λαού και του κράτους.
   Αναμένουμε την απάντησή σας, για την ενημέρωση των συναδέλφων μας.


Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης