Περίστροφο Taurus Judge 410 Shotgun & 45LC

Περίστροφο Taurus Judge 410 Shotgun & 45LC
ΒΙΝΤΕΟ
Περίστροφο Taurus Judge 410 Shotgun & 45LC
Παρουσίαση του περίστροφου Taurus Judge με βολές φυσιγγίων 410 Shotgun με σκάγια και φυσιγγίων 45LC …