Πόθεν Έσχες: Δόθηκε νέα παράταση – Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις

Πόθεν Έσχες: Δόθηκε νέα παράταση – Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις

H προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το Πόθεν έσχες 2021, παρατείνεται έως τις 16 Φεβρουαρίου 2022, όπως τελικά ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 68 του ν. 4 871/2021. Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία που είχε δοθεί αρχικά για το «Πόθεν Έσχες» ήταν έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ιστοσελίδας του «Πόθεν Έσχες», «Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 01/01/2021 έως και τη 16/11/2021, καθώς και οι ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τις 16/02/2022.».

Ακολουθεί η διάταξη όπως ψηφίστηκε:

«Άρθρο 68

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη 16η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τη 16η.2.2022.»