Σταμάτησε των ρολογιών τους δείκτες …. με 500 S&W Magnum!

Σταμάτησε των ρολογιών τους δείκτες …. με 500 S&W Magnum!
ΒΙΝΤΕΟ
Σταμάτησε των ρολογιών τους δείκτες …. με 500 S&W Magnum!
500 S&W Magnum εναντίον 10 ρολογιών ……..
 


 


 

www.guns-gr.com