Συντάξεις: Αναδρομικά 500-12.000 ευρώ για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους [πίνακες]

Συντάξεις: Αναδρομικά 500-12.000 ευρώ για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους [πίνακες]

Κώστας Κατίκος

Αναδρομικά δύο ταχυτήτων έχουν κλειδώσει για τους συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από τις αντισυνταγματικές περικοπές που κρίθηκαν, με τα ποσά να ξεκινούν από τα 500-600 ευρώ και να ανεβαίνουν ανάλογα με το ύψος των συντάξεων και των περικοπών πάνω και από τις 12.000 ευρώ.

Οι αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο για έναν ακόμη γύρο αναδρομικών είναι τρεις, εκ των οποίων η μία δημοσιεύτηκε και οι άλλες δύο αναμένονται με θετικές προοπτικές για τα αιτήματα που έχουν εξεταστεί.

Οι δικαιούχοι των επιστροφών είναι πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι με αποδοχές από κύρια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μικτά και άνω των 200 ευρώ μικτά από επικουρική σύνταξη.

Η πρώτη απόφαση που φέρνει αναδρομικά για το Δημόσιο έχει δημοσιευτεί πιο πρόσφατα και είναι η 1277/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κλειδώνει οριστικά η επιστροφή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σε περισσότερους από 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου.

Τα αναδρομικά που οφείλονται -όπως λέει η απόφαση- είναι για τα έτη 2017 και 2018, δηλαδή οι συνταξιούχοι θα έχουν επιστροφές κρατήσεων που τους επιβλήθηκαν για ένα 24μηνο. Αν κάποιος είχε κράτηση ΕΑΣ 50 ευρώ το μήνα, θα πρέπει να του επιστραφούν 1.200 ευρώ, αν είχε κράτηση 100 ευρώ, θα πρέπει να πάρει αναδρομικά 2.400 ευρώ κ.ο.κ.

Οι περικοπές επιβάλλονται σε μικτές κύριες συντάξεις ή σε άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.400 ευρώ.

Η ίδια απόφαση όμως έρχεται να νομιμοποιήσει την ίδια εισφορά από 1ης/1/2019 και μετά κρίνοντας συνταγματική αυτή τη φορά την αλλαγή του χαρακτήρα της που είναι η δημιουργία αποθεματικού για τους νεότερους συνταξιούχους. Ασχέτως δηλαδή αν πρόκειται για την ίδια ακριβώς κράτηση με πριν (από 3% ως 14%), η ΕΑΣ θα επιστραφεί για 2 χρόνια (2017 και 2018) αλλά θα συνεχιστεί επ’ αόριστον από 2019, εκτός αν βγει κάποια άλλη απόφαση στο μέλλον που θα την κρίνει αντισυνταγματική και μετά το 2019.

Η δεύτερη απόφαση που αναμένεται και ίσως βγει τον Δεκέμβριο, αλλιώς πάει για το 2022, είναι πάλι από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά στο αν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν 5ετή παραγραφή για να διεκδικήσουν αναδρομικά από την αντισυνταγματική περικοπή του Νόμου 4093/2012 που επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις τους ή στο άθροισμά τους με άλλες συντάξεις από τα 1.000 ευρώ και πάνω. Οι περικοπές ήταν με ποσοστά 5% ως τα 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% ως τις 3.000 ευρώ και 20% από 3.000 ευρώ και πάνω. Επίσης, η ίδια απόφαση θα απαντήσει και στο αν μπορούν να κατατεθούν προσφυγές για αναδρομικά και μετά την ψήφιση του Νόμου 4734/2020. Ο νόμος απαγόρευσε σε όσους πήραν 11 μήνες αναδρομικά να καταθέσουν προσφυγές μετά την πληρωμή και κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων το Ελεγκτικό Συνέδριο καλείται να πει αν η απαγόρευση συνιστά περιορισμό συνταγματικών δικαιωμάτων ή όχι. Σημειώνεται ότι πριν την ψήφιση του νόμου το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνωμοδότησή του (που συνοδεύει όλα τα συνταξιοδοτικά νομοσχέδια του Δημοσίου) ήταν αντίθετο στον περιορισμό των προσφυγών. Αν η απόφαση δικαιώσει τα αιτήματα που υποβλήθηκαν εν είδει πιλοτικής δίκης, τότε είναι βέβαιο πως χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν κάνει προσφυγές για τα αναδρομικά του Νόμου 4093 θα πάρουν επιστροφές ως 5 ετών, αφαιρουμένων των 11 μηνών που ήδη πληρώθηκαν.

Η τρίτη απόφαση αφορά τους συνταξιούχους του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα και έχει να κάνει με την καταβολή αναδρομικών 11μήνου στις επικουρικές συντάξεις μαζί με Δώρα επικουρικών συντάξεων.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση είναι έτοιμη και αναμένεται η δημοσίευσή της είτε ως το τέλος της χρονιάς είτε στις αρχές του 2022 (περισσότερα στις σελ 4-5).

Τι παίρνουν από την ΕΑΣ πολιτικοί συνταξιούχοι, απόστρατοι και ειδικών μισθολογίων

Τα αναδρομικά ΕΑΣ για συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων, υπαλλήλων και αποστράτων διαμορφώνονται ως εξής:

 • Συνταξιούχος ειδικού μισθολογίου με αρχική μικτή σύνταξη 3.800 ευρώ έχει μείωση 14% από ΕΑΣ

(-532 ευρώ το μήνα) και δικαιούται αναδρομικά 12.768 ευρώ.

 • Συνταξιούχος της ίδιας κατηγορίας με μικτή σύνταξη 3.575 ευρώ έχει μείωση 14% από ΕΑΣ (-501 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 12.012 ευρώ.
 • Συνταξιούχος απόστρατος με μικτή σύνταξη 3.290 ευρώ έχει μείωση 13% από ΕΑΣ (-428 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 10.265 ευρώ.
 • Συνταξιούχος απόστρατος με μικτή σύνταξη 1.990 ευρώ έχει μείωση 7% από ΕΑΣ (-119 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 2.866 ευρώ.
 • Συνταξιούχος Δημοσίου με βαθμό γεν. διευθυντή και με μικτή σύνταξη 2.720 ευρώ έχει μείωση 10% από ΕΑΣ (-272 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 6.528 ευρώ.
 • Συνταξιούχος Δημοσίου με μικτή σύνταξη 1.770 ευρώ έχει μείωση 6% από ΕΑΣ (-106 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 2.549 ευρώ.
 • Συνταξιούχος Δημοσίου με μικτή σύνταξη 1.550 ευρώ έχει μείωση 3% από ΕΑΣ (-47 ευρώ) και δικαιούται αναδρομικά 1.116 ευρώ.
 • Συνταξιούχος Δημοσίου με σύνταξη 1.425 ευρώ έχει μείωση 3% από ΕΑΣ (-43 ευρώ), πλην όμως θα εφαρμοστεί η μείωση μέχρι τα 25 ευρώ, ώστε η σύνταξη να μην πέσει κάτω από το πλαφόν των 1.400 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο συνταξιούχος δικαιούται αναδρομικά 600 ευρώ (25 ευρώ κράτηση για 24 μήνες, ίσον 600 ευρώ επιστροφή).

 

 1. Συνταξιούχοι Δημοσίου ειδικών μισθολογίων (δικαστές, βουλευτές πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ κ.ά.)
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών
3.800 2.006 532 12.768
3.725 1.972 522 12.516
3.650 1.938 511 12.264
3.575 1.904 501 12.012
3.500 1.888 455 10.920
3.425 1.854 445 10.686
3.350 1.819 436 10.452
3.275 1.896 426 10.218
3.200 1.877 384 9.216
3.125 1.840 375 9.000
3.050 1.803 366 8.784
2.975 1.766 357 8.568
2.900 1.762 290 6.960
2.825 1.724 283 6.780
2.600 1.624 234 5.616
2.525 1.586 227 5.454
2.450 1.547 221 5.292
2.375 1.509 214 5.130
2.300 1.497 161 3.864
2.225 1.457 156 3.738
2.150 1.418 151 3.612
2.075 1.379 145 3.486
 1. Συνταξιούχοι Δημοσίου – απόστρατοι (Ενόπλων Δυνάμεων, Σώματα Ασφαλείας)
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών
3.480 1.996 452 10.858
3.385 1.950 440 10.561
3.290 1.903 428 10.265
3.195 1.875 383 9.202
3.005 1.781 361 8.654
2.910 1.734 349 8.381
2.530 1.588 228 5.465
2.435 1.540 219 5.260
2.340 1.491 211 5.054
2.245 1.468 157 3.772
2.150 1.418 151 3.612
2.055 1.368 144 3.452
1.990 1.346 119 2.866
1.925 1.311 116 2.772
1.860 1.277 112 2.678
1.795 1.316 108 2.585
1.730 1.279 104 2.491
1.665 1.273 50 1.199
1.600 1.235 48 1.152
1.535 1.197 46 1.105
1.470 1.160 44 1.058
1.425 1.144 25 600
 1. Συνταξιούχοι Δημοσίου – υπάλληλοι (υπουργείων, ΝΠΔΔ, Δήμων κ.ά.)
Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Σύνταξη προ φόρου (μετά τις μειώσεις) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 24 μηνών
2.720 1.692 272 6.528
2.435 1.540 219 5.260
2.340 1.491 211 5.054
2.245 1.468 157 3.772
2.150 1.418 151 3.612
2.055 1.368 144 3.452
2.000 1.430 120 2.880
1.960 1.330 118 2.822
1.925 1.388 116 2.772
1.865 1.280 112 2.686
1.850 1.346 111 2.664
1.775 1.304 107 2.556
1.770 1.229 106 2.549
1.700 1.293 51 1.224
1.675 1.278 50 1.206
1.625 1.249 49 1.170
1.580 1.223 47 1.138
1.550 1.206 47 1.116
1.485 1.169 45 1.069
1.475 1.163 44 1.062
1.425 1.144 25 600
1.400 1.144 0 0