Το ζήτημα της εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Το ζήτημα της εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας

Οι ΕΔ είναι πάντοτε και σταθερά επιφορτισμένες με την άμυνα του εθνικού χώρου σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, απέναντι σε κάθε μορφής εξωτερική απειλή. Όμως η φύση των ασύμμετρων απειλών, η πολυεθνικότητα τους, η πολυποικιλία τους, η αδυναμία πολλές φορές των δυνάμεων αστυνόμευσης και ασφάλειας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά  την κατάσταση  έχει  συνδράμει στο να επιδιωχθεί μια καλύτερη και πιο επαγγελματική μορφή συντονισμού και συνεργασίας  για την αντιμετώπιση ιδιαζουσών μορφών απειλών για την εσωτερική ασφάλεια ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.


Του Αθανάσιου Δρούγου


Οι απειλές και οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν δεν είναι άμεσα της αποκλειστικής ευθύνης των ΕΔ, αλλά είναι η κατάσταση που διαμορφώνουν και προκαλούν στο κοινωνικό και εθνικό σύνολο, που οι ΕΔ μπορούν ανάλογα με το στάτους και τον βαθμό της απειλής ή του κινδύνου να συνδράμουν. Στην βάση των ανωτέρω οι ΕΔ δεν αποκλείεται στο μέλλον να συντονιστούν με τις αρχές ασφαλείας στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα ακραίων περιπτώσεων, όπου εξ αιτίας μαζικής και εξτρεμιστικής κινητικότητας και δράσης ξένων ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών οργανώσεων  στο εσωτερικό της χώρας, να τίθεται το καθεστώς ηρεμίας και εσωτερικής ασφαλείας σε κίνδυνο με απρόβλεπτες επιπτώσεις για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε σε διάφορες χώρες όπου εμφανίστηκαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις , έγινε σε ορισμένο βαθμό συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και τάξης με την επιλεκτική χρήση ορισμένων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων(κυρίως Ειδικές Δυνάμεις).


Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση ριζοσπαστικών και εξτρεμιστικών τάσεων προερχομένων από ξένες ομάδες  ανεξέλεκτων  μεταναστών οι όποιες ζούνε στον εδαφικό μας χώρο και οι όποιες συχνά-πυκνά ενεργοποιούνται με πιο δυναμικές τάσεις  αντιπαράθεσης ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η συνεργασία τους με δυνάμεις του εξωτερικού και διάφορες μυστικές υπηρεσίες. Ανεξάρτητα της σχετικής ετοιμότητας που υπάρχει πάντοτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται για τέτοιου είδους κινδύνους και απειλές πάντοτε πάνω σε επιλεκτική βάση ,και ενδελεχή μελέτη κατά περίπτωση.  Στις ΗΠΑ  πχ  στην αντιμετώπιση ακραίων περιπτώσεων  με μετανάστες στα σύνορα με το Μεξικό και λαμβάνοντας υπόψη την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί με τις διάφορες Λατινοαμερικανικές ομάδες σε νότιες πολιτείες , έχει χρησιμοποιηθεί σε σειρά κρίσεων με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης μονάδες  της εθνοφυλακής καθώς και ορισμένες επίλεκτες δυνάμεις από ειδικής φύσης Διοικήσεις (SPECIAL FORCES).


Στην χώρα μας εμπλοκή των ΕΔ δύνανται να υπάρξει  μόνο στην περίπτωση εκτεταμένου διασυνοριακού πολέμου, γενικής εξέγερσης από απρόβλεπτες  μεταναστευτικές ομάδες οι όποιες έχουν στην διάθεση τους όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς σε λίαν υπολογίσιμο  βαθμό, καθώς και σε περιπτώσεις δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων σε αστικό ή επαρχιακό περιβάλλον, οι όποιες διαθέτουν οπλοστάσιο υπολογίσιμο , σε όλα τα επίπεδα. Αυτό δηλαδή που στα σύγχρονα Αμερικανικά εγχειρίδια συνεργασιών ΕΔ και ΣΑ αναφέρεται ως «εκσυγχρονισμένος ασύμμετρος πόλεμος 4ης γενιάς».

Πηγή:defencenews.gr