Τρία νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την Εθνική Φρουρά

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ
Τρία νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την Εθνική Φρουρά

 

Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα που σχετίζονται με την τεχνολογική αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το 2015. Τα τρία εξοπλιστικά προγράμματα σχετίζονται με την απόκτηση θερμικών καμερών, προμήθεια εναέριων μέσων επιτήρησης καθώς και τη ναυπήγηση δύο νέων περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προυπολογισμού Άμυνας όπου ο Χριστόφορος Φωκαΐδης, ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αφορούν σύγχρονα μέσα που έχουν να κάνουν με την εθνική φρουρά. Στα εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνεται και κονδύλι που αφορά στην έναρξη της διαδικασίας απόκτησης από το Υπουργείο Άμυνας δύο πλοίων ανοικτής θαλάσσης για καλύτερη επιτήρηση της ΑΟΖ και για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όπως αναφέρει ο συντάκτης Νέαρχος Κυπριανού από την εφημμερίδα "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" ο υπουργός Άμυνας στην ομιλία του στη Βουλή ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό αμυντικής θωράκισης περιλαμβάνονται πιστώσεις για τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων και εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς, καθώς και δαπάνες για αγορά των απαραίτητων οπλικών συστημάτων και μέσων για διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς και ενίσχυση των δυνατοτήτων της, στους τομείς επιτήρησης της ΑΟΖ, του FIR και της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός.

 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2015 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €318.955.000, ενώ στα ίδια επίπεδα αναμένεται να κυμανθεί και στα επόμενα δύο χρόνια. Στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, της αμυντικής θωράκισης, για το 2015 προβλέπονται δαπάνες €69.323.000, για το 2016 €68.781.000 και για το 2017 €64.308.000. Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2014 οι δαπάνες για την αμυντική θωράκιση ανήλθαν στο €70.787.067 ευρώ. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της αμυντικής θωράκισης του 2014 υλοποιήθηκε σε ποσοστό 55% ενώ αυτός του 2013 σε ποσοστό 47%.

 

defencenews.gr