Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΠΙΝΑΚΕΣ
Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κυρώθηκαν σήμερα 29 Μαρτίου 2017 οι πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Αναλυτικά την απόφαση θα βρείτε εδώ.