ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

13 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 έτη 10 μήνες
Member
Εγγραφή από: 03/03/2011 - 20:59
Δημοσιεύσεις: 1
Βαθμοί: 7
ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τι ισχύει με τις υπηρεσιές χειροπρακτικών μαλάξεων (μασάζ) με τα πληρωμής σε λουόμενους; Ο Ν. 1565/39 καταργήθηκε με το άρθρο 341 του Ν.4512/18. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 μήνας 2 εβδομάδες
Elite Member
Εγγραφή από: 19/09/2014 - 21:14
Δημοσιεύσεις: 8
Βαθμοί: 65
Το μελέτησα...

Συνάδελφε εμείς παραπέμπαμε τους παραβάτες για παραβαση του αρ. 15 του Ν.Δ.775/70 σε συνδιασμό με το Ν.1565/39... 

  • Το Ν.Δ.775/70 είναι που μας αφορα κυρίως... Τίτλος του είναι "Περί Οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών .....και ρυθμίσεως θεμάτων σχετικών προς την άσκηση του επαγγέλματος του μαλάκτου". και το άρθρο 15 λέει οτι όσοι αντιποιούνται το επάγγελμα του μαλάκτου τιμορούνται όπως και την αντιποίηση του επαγγέλματος όπως αυτή αναφέρεται στο Ν. 1565/39  "Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος" (ο οποίος καταργήθηκε).
  • Ο Ν.4512/18 στα άρθρα 271-342 έχει σαν θέμα "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ" και εκτώς της κατάργησης του Ν.1565/39, στο αρ 339 αναφέρεται στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος (φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ), οπότε απο τώρα και έπειτα η παράβαση λογικά είναι:

Παράβαση αρ.15 του Ν.Δ.775/70 σε συνδ με αρ. 339 του Ν.4512/18 (Πλημ/μα)
Κάθε διόρθωση δεκτή...

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Κάποιες πληροφορίες και από

Κάποιες πληροφορίες και από εμένα :
Φυσικοθεραπευτης : αυτος που εχει αναγνωρισμενο πτυχιο και δεν υπαγεται σε φπα
Χειροπρακτης υπηρεσιες μαλαξης : ειναι αυτος που δεν εχει πτυχιο και υπαγεται στο φπα
Φορολογικός Κωδικός ΜΣΚΚ 8030 Χειρομαλάκτης - Χειροπράκτης (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Φυσιοθεραπευτής (μαλάκτης))

Φορολογικός Κωδικός ΜΣΚΚ 8031 Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας (εμπορική επιχείρηση) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας).

Φορολογικός Κωδικός ΚΑΔ 86.90.13.00 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
Φορολογικός Κωδικός ΚΑΔ 86.90.13.01 Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
Φορολογικός Κωδικός ΚΑΔ 86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη
Φορολογικός Κωδικός ΚΑΔ 96.04.10.05 υπηρεσίες μασαζ (εκτος θεραπευτικού)

Σύμφωνα με τα οσα γνωρίζω η μοναδική μάλαξη που δεν χρειάζεται άδεια είναι η ''μή θεραπευτική'' η οποία είναι το απλό χάδι και η απλή επάλλειψη με μή ιατρικά έλαια. Στην ουσία δεν πρόκειται για μάλαξη, καθώς δεν περιλαμβάνει εντριβή ή μυική πίεση, αλλά για ψαύση ή επάλλειψη, απλά η φορολογική νομοθεσία την κατατάσσει έτσι. 

Καλό θα είναι να ενημερώνεται και η ΔΟΥ
 

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Αρθρον 2.

Αρθρον 2.

      "Σκοπός  της  Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών είναι η θεωρητική και
     πρακτική  μόρφωσις  ανδρών  και  γυναικών   προς   απόκτησιν πτυχίου
     φυσικοθεραπευτού. Το  πτυχίον  τούτο  παρέχει  εις  αυτούς το δικαίωμα
     εφαρμογής φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων επί  εν  γένει  ασθενών
     και πασχόντων, εφ` ων κατ` Ιατρικήν γνωμάτευσιν ενδείκνυται η εφαρμογή
     φυσικοθεραπευτικών  μέσων και μεθόδων, πάντοτε δε τη γραπτή εντολή και
     ταις εν αυτή οδηγίαις του θεράποντος ιατρού, εφ`  όσον  κρίνεται  παρά
     του ιατρού απαραίτητος η αναγραφή των οδηγιών".
          ***Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 1 του
             Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α 199)

Δικαιώματα και υποχρεώσεις πτυχιούχων
 
    Αρθρον 13.

      "1.  Οι  πτυχιούχοι  της  Σχολής  δικαιούνται  να   εφαρμόζουν   τας
     φυσικοθεραπευτικάς μεθόδους πάντοτε όμως τη γραπτή εντολή και κατά τας
     εν άρθρω 2 οδηγίας ιατρού".
         ***Η εντός " " πρώτη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2
            του άρθρου 1 του Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α 199)

      2. Τα καθήκοντα, αι υποχρεώσεις και ο τρόπος ασκήσεως της ειδικότητος
    του φυσικοθεραπευτού καθορίζονται διά Βασιλικού Διατάγματος εκδιδομένου
    προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 
      Εν περιπτώσει παραβάσεως των ορισμών του κατά την προηγουμένην
    παράγραφον Β.Δ/τος ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να προβή εις
    την ανάκλησιν της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

    Παράνομος άσκησις

 
    Αρθρον 15.

      Αι διατάξεις του άρθρου 111 του Α.Ν. 1565/1938 "περί Κώδικος ασκήσεως
    του ιατρικού επαγγέλματος"  ως εκάστοτε ισχύει, έχουν εφαρμογήν και
    προκειμένου περί των αντιποιουμένων το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτού.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Σε εκτελεση του ανωτερω 775

Σε εκτελεση του ανωτερω 775/1970 εκδοθηκε το ακολουθο διαταγμα

ΒΔ 411/1972

Αρθρον μόνον.

    Δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  των  Φυσικοθεραπευτών:  1.   Εις τους κεκτημένους αδείαν ασκήσεως του επαγγέλματος  του  Φυσικοθεραπευτού  εν Ελλάδι  παρέχεται  το  δικαίωμα εφαρμογής τη γραπτή εντολή του εκάστοτε θεράποντος ιατρού και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 13  του υπ`  αριθ.  775/1970  Ν.  Δ/τος των κάτωθι φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων:

     α) Κινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Γυμναστική.

     β)  Μάλαξις  γενική ή τοπική διά των χειρών ή τη χρήσει ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρομαλάξεις).

     γ) Ελξεις σπονδυλικής στήλης δι` ειδικών τραπεζών ή συσκευών.

     δ) Αναπνευστική κινησιοθεραπεία.

     ε)   Ηλεκτροθεραπεία  (ρεύματα  γαλβανικά,  φαραδικά,  διαθερμίαι, διαδυναμικά, υπέρηχα κύματα), υπέρυθροι και υπεριώδεις ακτινοβολίαι.

     στ) Υδροθεραπεία γενική ή τοπική (δινόλουτρα, λουτρά δεξαμενής).

     ζ) Λουτρά παραφίνης ή παραφάγκο (ειδικά λασπόλουτρα).

     2)  Αι  υπο  στοιχεία α, β, γ, δ και ε τη παραγράφω 1 του παρόντος καθοριζόμεναι     φυσικοθεραπευταί     μέθοδοι      εκτελούνται      εν Φυσικοθεραπευτηρίω  εν  εργαστηρίω  Φυσικοθεραπείας  ή  και οίκοι αι δε λοιπαί μόνον εν Φυσικοοθεραπευτηρίω ή Εργαστηρίω Φυσικοθεραπείας.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Νόμος 1397 της 7/7.10.83.

Νόμος 1397 της 7/7.10.83. Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αρθρο 1

                         Γενικές αρχές

  1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο
σύνολο των πολιτών.

  2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα
από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, μέσα από
ενιαίο και αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας, που οργανώνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις  του νόμου αυτού.

Αρθρο 5.

                        Μονάδες Περίθαλψης

   1.   Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και
 τριτοβάθμια,
παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

   2. Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με
 δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών  οργανισμών  και  ταμείων  του
 δημοσίου  από  ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς, γίνεται
 με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας,  Πρόνοιας
 και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού.

«Από τον ΕΟΠΥΥ η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στους συμβεβλημένους με αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η σύναψη και η ανανέωση αυτών υλοποιείται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από έγκριση του σχεδίου αυτών από τον Υπουργό Υγείας.»

*** Η παρ.2 συμπληρώθηκε ως άνω με τη παρ. 3 άρθρου 90
       Ν.4368/2016,ΦΕΚ Α 21/21.2.2016.

   3.   Στις  διατάξεις  του  παρόντος  νόμου,  δεν  υπάγονται  μονάδες
 περίθαλψης που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή στις Ενοπλες Δυνάμεις.

  *** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.2071/1992
      (ΦΕΚ Α 123)

 
 
Ν. 2071/1992

                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

                 Πρωτοβάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας

                                Αρθρο 12

                      Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

   1. Στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  υπάγονται  οι  ιατρικές  και
 νοσηλευτικές  καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες, που έχουν
 ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας,  που  δεν
 απαιτούν  νοσηλεία  σε  νοσοκομείο.  Προς  το  σκοπό  αυτόν  μπορεί να
 συνιστώνται  και  να  λειτουργούν  ειδικές  μονάδες,  ως  επιστημονικά
 τμήματα  παροχής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας,  από ν.π.δ.δ. ή από
 ν.π.ι.δ.

   2.  Η  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  παρέχεται  από  τους  γενικούς
 ιατρούς,  παθολόγους  και  ιατρούς  άλλων ειδικοτήτων των υγειονομικών
 σταθμών  και  των  κέντρων  υγείας,  τους  ιατρούς  των   ασφαλιστικών
 οργανισμών,  τους οδοντίατρους, καθώς και από το νοσηλευτικό προσωπικό
 και τις επισκέπτριες που υπηρετούν αντίστοιχα σε επιστημονικά  τμήματα
 παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

   3.  Τα  συγκροτήματα  εξωτερικών  ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μπορεί να παρέχουν πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας
 με  αποφάσεις  των  διοικητικών  συμβουλίων  των ιδρυμάτων. Προς τούτο
 οργανώνονται κατάλληλοι χώροι υποδομής και υποδοχής των  ασθενών,  που
 λειτουργούν   ως  ειδικό  συγκρότημα  παροχής  υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας
 φροντίδας.

   4. Επίσης Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από τις  ειδικές
 μονάδες  και  τμήματα  της  παραγράφου  1 του παρόντος και τις κινητές
 μονάδες που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού.

 

                   "Αρθρο 13"

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)

" 1. Η  ιατρική και οδοντιατρική Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς:

 α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.  "ε) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας".
***Το εδαφιο ε προστεθηκε με το αρθρο 33 Ν3329/2005

 "2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:

  α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

  β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολύιατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

  γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

  δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

  Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία - οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυϊατρεία - πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών."

***Η παρ.2  αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 [3.    Τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου έχουν:

 α. Τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

 β. Τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας η πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων της (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

 γ. Τη μορφή προσωπικής εταιρείας του Εμπορικού Κώδικα, της οποίας η πλειοψηφία των εταίρων είναι ειδικευμένοι ιατροί ή οδοντίατροι, καθώς και η πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

 δ. Οποιαδήποτε ετέρα νομική μορφή, πλην των ως άνω, όπου η πλειοψηφία των μετεχόντων και του κεφαλαίου τους (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.]

***Η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 1ε του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 "4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001."

***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 [5. Όπου στο θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς Π.Φ.Υ. της παραγράφου 1 προβλέπονται επιστημονικά υπεύθυνοι και επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων, οι έχοντες τις ως άνω ιδιότητες πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας Π.Φ.Υ. και απαγορεύεται να οριστούν επιστημονικά υπεύθυνοι ή επιστημονικοί διευθυντές ή να παρέχουν υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής σε περισσότερους από δύο φορείς Π.Φ.Υ..]

***Η παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 1ε του άρθρου πρώτου του
Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 6. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς και από λοιπούς επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά., για τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις.

 7. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι και προδιαγραφές [αδειοδότησης και] λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ. του παρόντος άρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορισθούν κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με [τη νομική μορφή], τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα νομικά πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις.

***Οι λέξεις "αδειοδότησης και" και "τη νομική μορφή" διαγράφηκαν με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 7α και 7β του άρθρου πρώτου του  Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 8. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α`) κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 9. Οι ήδη λειτουργούντες φορείς Π.Φ.Υ. της παραγράφου 1 οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από της δημοσιεύσεως του."

"10.Α. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα.

 Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση του.

 11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων και πυρηνικής ιατρικής) και τις ιδιωτικές κλινικές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρθρου 28 του ν. 3846/2010. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και σε περίπτωση επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της προηγούμενης παραγράφου."

***Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν με το άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011)

  ***Το άρθρο 13 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν.2256/1994
 (Α 196) και συμπληρωθεί με το άρθρο 33 του Ν.3329/2005   (ΦΕΚ Α 81/2005)
αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 28 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/11-05-2010)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
ΠΔ 29/1987

ΠΔ 29/1987
Αρθρο 1.

   Ως  εργαστήριο  φυσικοθεραπείας,  νοείται  η επαγγελματική στέγη των
 φυσικοθεραπευτών, μέσα στην οποία εφαρμόζονται  οι  φυσικοθεραπευτικές
 μέθοδοι  και  πράξεις  που αναφέρονται στο υπ` αριθ. 411/72 Β., Δ/γμα,
 όπως επίσης, κάθε φυσικοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόμο αναθέτει
 σε  φυσικοθεραπευτές  και  εφόσον  τηρηθούν  οι  προϋποθέσεις  και   η
 διαδικασία του πιο πάνω διατάγματος.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
ΠΔ 157/1991

ΠΔ 157/1991
Αρθρο 4.

  Μετά τα πιο πάνω, οι αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και
οδοντιατρικών πράξεων διαμορφώνονται ως κατωτέρω:

                         ΠΙΝΑΚΑΣ
             Αμοιβών Ιατρικών Επισκέψεων και πράξεων

Φυσιοθεραπείες.
1. Κινήσιοθεραπεία με όργανα, κάθε συνεδρία
                                                      420- 600

  2. Ασκήσεις ομιλίας, κάθε συνεδρία                  420- 600

  3. Εργασιοθεραπείες, κάθε συνεδρία                  420- 600

  4. Ειδικής συμπεριφοράς, κάθε συνεδρία              420- 600

  5. Hλεκτροθεραπείες (Γαλβανικά, μοραδικά, διαδυναμικά διασταυρούμενα)
                                                      440- 510

  6. Διαθερμίες, (Υπερβραχέων κυμάτων, βραχέων κυμάτων και
μικροκυμάτων)                                         600- 640

  7. Υπέρηχα                                          440- 510

  8. Υπεριώδεις - Υπέρυθρες ακτίνες                   440- 510

  9. Φωτόλουτρα                                       510- 640

  10. Υδροθεραπεία (Δινόλουτρα, Παραφινόλουτρα, ατμόλουτρα, θερμά ψυχρά
επιθέματα, λασπόλουτρα)                               440- 510

  11. `Ελξη αυχενικής ή οσφυϊκής μοίρας ή σπονδυλικής στήλης με
ηλεκτροκίνήτο μηχάνήμα                                540- 640

  12. Κινησιοθεραπεία, Χειρομάλαξη                    480- 540

  13. Κινησιοθεραπεία μετά χειρομαλάξεως              710- 880

  14, Ηλεκτρομάλαξη                                   640- 770

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι κινησιοθεραπείες και
χειρομαλάξεις εκτελούνται κατ` εντολήν του θεράποντος ιατρού στην οικία
του ασθενή, οι αμοιβές τούτων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 5Ο%.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
ΠΔ 90/1995

ΠΔ 90/1995
Αρθρο 1

                 Επαγγελματικά Δικαιώματα

  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.),
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθερα- πευτές"
και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς,
μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και
αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και
τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό,
νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

  2. Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις
φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του
ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του.

  Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι
τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

  3. Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

  α) Ως στελπη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός
προσδιορίζεται απο τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

  β) Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή
άλλη μορφή εργασιακής σχέσης.

  γ) Ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή
σε κατ` οίκον επισκέψεις ασθενών.

  Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια
φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  4. Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των
αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Ν3329/2005

Ν3329/2005
Αρθρο 33

 1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α`) προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής:

 "ε) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας".

2.«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία.»

 *** Η παράγραφος 2  αντικαταστάθηκε ως άνω με  το  άρθρο 34 Ν.4316/2014,
      ΦΕΚ Α 270/24.12.2014.

 3. Οι πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή συνταγογραφούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε ξεχωριστό παραπεμπτικό, στο οποίο δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και πράξεις ιατρικών ή άλλων ειδικοτήτων.

 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοστολογούνται νέες φυσικοθεραπευτικές πράξεις, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον τετραετία από την ένταξη τους στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των T.E.I., που πιστοποιείται με βεβαίωση της Διεύθυνσης τους.

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 2 μήνες 1 εβδομάδα
Hero
Εγγραφή από: 05/12/2013 - 06:40
Δημοσιεύσεις: 11
Βαθμοί: 182
Τόση ύλη για διάβασμα ούτε ο

Τόση ύλη για διάβασμα ούτε ο Πάσαρης δεν είχε. :) (χωρίς παρεξήγηση Σπύρο! Μια χαρά τα ψάχνεις, τα βρίσκεις, τα συνδυάζεις και μας ανοίγεις τα μάτια, δεν το συζητάμε)

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 εβδομάδες 6 ημέρες
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 455
Το ερωτημα sylvester ειναι :

Το ερωτημα sylvester ειναι : τι κανεις αν οι επενεργειες του μαλακτη επι του σωματος του πελατη ΔΕΝ περιλαμβανονται στις πραξεις που αναφερονται στα ανωτερω νομικα κειμενα τις οποιες ο νομοθετης ανεθεσε στους  πτυχιουχους ?
Σε συζητηση με ατομο που εχει ολοκληρωσει την απαιτουμενη εκπαιδευση αλλα δεν εχει ακομα ολα πιστοποιητικα για την ασκηση του επαγγελματος, μου εθεσε το ακολουθο ερωτημα :
'' εγω ως εκπαιδευμενος στο αντικειμενο για χρονια γνωριζω πως να επενεργησω στο σωμα ενος πελατη χωρις να πραττω καποια απο τις εργασιες που ο νομος επιτρεπει μονο στους πτυχιουχους ..... εσυ ως αστυνομικος με ποια ιδιοτητα και με ποιες γνωσεις θα κρινεις αν οι πραξεις μου περιλαμβανονται στο νομο ? ''
.
.
.
Απο την μελετη των παραπανω νομικων κειμενων μου γεννούνται οι ακολουθοι προβληματισμοι :
 
- NΔ 775/1970 Αρθρον 2 και 13 παρ 1 Το  πτυχίον  φυσικοθεραπευτού  παρέχει  εις  αυτούς το δικαίωμα εφαρμογής φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων επί  εν  γένει  ασθενών και πασχόντων, εφ` ων κατ` Ιατρικήν γνωμάτευσιν ενδείκνυται η εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών  μέσων και μεθόδων  
.
Ερωτημα 1 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για ασθενη ή πάσχοντα αλλά για πελάτης που το κάνει απλά για ατομική αναψυχή ?
.
.
.
NΔ 775/1970 Αρθρον 13. παρ 2 - Τα καθήκοντα, αι υποχρεώσεις και ο τρόπος ασκήσεως της ειδικότητος του φυσικοθεραπευτού καθορίζονται διά Βασιλικού Διατάγματος   
 
ΒΔ 411/1972 - Εις τους κεκτημένους αδείαν ασκήσεως του επαγγέλματος  του  Φυσικοθεραπευτού  εν Ελλάδι  παρέχεται  το  δικαίωμα εφαρμογής τη γραπτή εντολή του εκάστοτε θεράποντος ιατρού και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 2 και 13  του υπ`  αριθ.  775/1970  Ν.  Δ/τος των κάτωθι φυσικοθεραπευτικών μέσων και μεθόδων:
 
     α) Κινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Γυμναστική.
 
     β)  Μάλαξις  γενική ή τοπική διά των χειρών ή τη χρήσει ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρομαλάξεις).
 
     γ) Ελξεις σπονδυλικής στήλης δι` ειδικών τραπεζών ή συσκευών.
 
     δ) Αναπνευστική κινησιοθεραπεία.
 
     ε)   Ηλεκτροθεραπεία  (ρεύματα  γαλβανικά,  φαραδικά,  διαθερμίαι, διαδυναμικά, υπέρηχα κύματα), υπέρυθροι και υπεριώδεις ακτινοβολίαι.
 
     στ) Υδροθεραπεία γενική ή τοπική (δινόλουτρα, λουτρά δεξαμενής).
 
     ζ) Λουτρά παραφίνης ή παραφάγκο (ειδικά λασπόλουτρα).
.
Ερωτημα 2 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για καποια απο τις παραπάνω μεθόδους ? 
.
.
.
Νόμος 1397/83 - 
- Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών (αρθρο 1 παρ 1),
- η περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και τριτοβάθμια (αρθρο 5 παρ 1), παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (αρθρο 5 παρ 1)
- Στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  υπάγονται  οι  ιατρικές  και νοσηλευτικές  πράξεις και φροντίδες, που έχουν  ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας,  που  δεν απαιτούν  νοσηλεία  σε  νοσοκομείο. (αρθρο 12 παρ 1)
.
Ερωτημα 3 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για πράξεις και φροντίδες, που έχουν  ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας ?
.
.
.
Νόμος 1397/83 -
- Η  ιατρική Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα για θεματα φυσικοθεραπείας παρέχεται και απο ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας".(αρθρο 12 παρ 1)
- ΠΔ 29/1987 - Ως  εργαστήριο  φυσικοθεραπείας,  νοείται  η επαγγελματική στέγη των φυσικοθεραπευτών, μέσα στην οποία εφαρμόζονται  οι  φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι  και  πράξεις  που αναφέρονται στο υπ` αριθ. 411/72 Β., Δ/γμα, όπως επίσης, κάθε φυσικοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόμο αναθέτει σε  φυσικοθεραπευτές  και  εφόσον  τηρηθούν  οι  προϋποθέσεις  και   η
 διαδικασία του πιο πάνω διατάγματος.(αρθρο 1)
.
Ερωτημα 4 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για φυσικοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόμο αναθέτει σε  φυσικοθεραπευτές ?
.
.
.
ΠΔ 90/1995 - 
-Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές απασχολούνται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. (αρθρο 1 παρ 1)
.
Ερωτημα 5 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση των ανωτέρω καταστάσεων αλλά για ατομική αναψυχή του πελάτη ?
.
.
.
ΠΔ 90/1995 - 
- Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.(αρθρο 1 παρ 2)
.
Ερωτημα 5 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για μέθοδους και οι τεχνικές που διδάσκονται στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ?
.
.
.
 
Ν3329/2005
- Οι πτυχιούχοι επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογημένες στο Κεφάλαιο «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991 (άρθρο 33 παρ 2)
.
Ερωτημα 6 : εχει εφαρμογη η παραπανω διαταξη οταν ΔΕΝ προκειται για πράξειος που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω διατάγματα ?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 3 έτη 3 μήνες
Member
Εγγραφή από: 22/05/2011 - 18:38
Δημοσιεύσεις: 0
Βαθμοί: 1
ΜΑΣΑΖ ΠΑΡΑΛΙΑ

Η Ερωτηση αφορά κυρίως τις κινέζες που κάνουν μασάζ στην παραλία. Δεν εχουν πτυχιο ουτε εναρξη.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 3 χρήστες.