Υπαστυνομος υποψήφιος

2 posts / 0 new
Τελευταία δημοσίευση
Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 1 έτος 10 μήνες
Hero
Εγγραφή από: 30/04/2011 - 23:58
Δημοσιεύσεις: 100
Βαθμοί: 175
Υπαστυνομος υποψήφιος

Του χρόνου γίνομαι υπαστυνομος. Μπορώ να είμαι δημοτικός σύμβουλος?

Offline
Τελευταία Επίσκεψη: Πριν από 7 ώρες 27 λεπτά
Veteran
Εγγραφή από: 29/06/2016 - 18:15
Δημοσιεύσεις: 5
Βαθμοί: 458
Έχω υπόψη μου αυτές τις

Έχω υπόψη μου αυτές τις διατάξεις και δεν έχω υπόψη μου να υπάρχει κάτι άλλο ειδικότερο

Αρθρο 14 του Ν3852/2010 όπως ισχύει με την τροποποίηση απο το άρθρο 11 Ν.4555/2018

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμβουλοι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
ή πρόεδροι κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών.
Κατ` εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους
τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να
είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν
την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμά τους να
παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.

Το άρθρο 44 του Ν.4555/2018 προβλέπει οτι:
"2. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` ισχύουν από την πρώτη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δημοτική περίοδο.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 39 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τις εκλογές για
την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010".

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

«Άρθρο 9 Διάρκεια δημοτικής περιόδου

1. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300)
κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.
2.
3.
4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:
α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή
κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο του έτους 2019.

Σε σύνδεση τώρα

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 2 χρήστες.