Α/Β από Πέλλας για Θεσσαλονίκη

Αστυνόμος Β' που υπηρετεί στο Α.Τ.Αριδαίας (Α.Δ.Πέλλας) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο από οποιαδήποτε υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.τηλ επικοινωνίας:6972864958 ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ