ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Α'

Υ/Α' (ΤΕΜΑ 2012) ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ Δ.Α ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΟΜΟΙΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ .