Αμοιβαία από ΑΤ Συντάγματος για ΔΙ.ΑΣ ΑΘΗΝΏΝ - Β/Α -ΝΟΤΙΑ

Είμαι Αστ/κας από Α.Τ Συντάγματος και ενδιαφέρομαι για αμοιβαία με συνάδελφο από ΔΙ.ΑΣ Αθηνών - Β/Α- ΝΟΤΙΑ
Τηλ επικοινωνίας: 6987593599